Baloe

Beleid

Bij Baloe laten wij ons inspireren door de visies van:

Thomas Gordon: gericht op een goede communicatie van en met de kinderen. Door goed te luisteren naar elkaar te respecteren,en te werken met de ‘ik boodschap’. Het is een methode die werkt bij de peuter die alles zelf wilt doen maar ook bij de puber die zich tegens regels afzet. Door te luisteren en conflicten harmonieus op te lossen, brengen we kinderen verantwoordelijkheidsbesef bij.
Reggio Emilia: respect voor de talenten van het kind en de wijze waarop een kind ontwikkelt, zijn belangrijke uitgangspunten van de pedagogische ideeën, die zijn ontwikkeld door de Italiaanse filosoof Loris Malaguzzi. Deze aanpak is beter bekend als de pedagogiek van Reggio Emilia. Deze gaat uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert. In de praktijk is dan ook het uitgangspunt dat veel kennis en vaardigheden al van nature in het kind zitten en er spelenderwijs uit tevoorschijn komen en voorts tot ontwikkeling komen. Doordat de kinderen een voortraject volgen voordat ze met het reguliere onderwijs starten, leggen ze een stevige basis en wordt het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker.
Emmi Pikler: kenmerkt zich door 2 principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. De visie van Emmi Pikler gaat er vanuit dat het kind al bij de geboorte is uitgerust met het vermogen te communiceren en te leren. De volwassene wordt uitgenodigd de voorwaarden te scheppen waaronder dit potentieel en de autonomy van het kind tot bloei kunnen komen. Deze voorwaarden zijn: een vrije bewegingsruimte, respectvolle verzorging, de dialoog met het kind, een tijd van rust en slapen. Op de website www.pikler.nl vindt u heel veel interessante informatie over deze visie.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan onder het kopje ‘Beleid’ en download vervolgens het ‘Pedagogisch beleid’.

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.