Baloe

Peuteropvang (2-4 jaar)

Voor kinderen van 2-4 jaar

Hier vindt u informatie en de prijslijst peuteropvang 2017 onderverdeeld in peuteropvang met toeslag en peuteropvang onder de subsidieregeling:
prijslijst 2017 peuteropvang

Peuteropvang met toeslag kinderopvang 

Als beide ouders werken, valt de plaatsing onder de Wet Kinderopvang en kunnen ouders voor de peuteropvang een toeslag kinderopvang aanvragen bij de belastingdienst. Voor meer informatie hierover http://www.toeslagen.nl. Wij kunnen u ook helpen met het aanvragen van deze toeslag. Neem dan contact op met de administratie op ons hoofdgebouw, 075-6429910.

Peuteropvang subsidieregeling

De gemeente Wormerland verstrekt, onder bepaalde voorwaarden, subsidie aan ouders (woonachtig in de gemeente Wormerland), die geen toeslag kinderopvang kunnen aanvragen.

Op 9 mei 2017 is door de gemeenteraad een nieuwe subsidieregeling peuteropvang Wormerland vastgesteld. Deze vervangt de regeling van 2015 en zal ingaan per 1 september 2017. De ouderbijdrage, tot nu toe een vast bedrag per ochtend, zal  inkomensafhankelijk worden, gebaseerd op de VNG ouderbijdrage tabel.

Voor deze tabel klik hier: VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2017

Het goede nieuws is dat deze regeling voor ouders met een inkomen onder de € 65.000,- gunstiger is. De gemeente wil hiermee bereiken dat meer ouders hun kind naar de peuteropvang laten gaan, ook als geen gebruik van de kinderopvangtoeslag kan worden gemaakt.

Bij de inschrijving zullen wij ouders vragen om een inkomensverklaring van het voorvorige jaar (de T-2 systematiek), dat wil zeggen dat er voor de plaatsingen met start in 2017, een inkomensverklaring over 2015 nodig is. Om in aanmerking te komen voor plaatsing zal deze verklaring voor de startdatum bij ons moeten worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan wordt de maximale ouderbijdrage berekend. 

De inkomensverklaring kunt u gratis telefonisch of online opvragen bij de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring. U kunt dan inloggen met uw Digid-code. Heeft u een fiscaal partner? Dan ontvangen wij graag van beiden een inkomensverklaring.

Als uw inkomen in de laatste jaren significant omlaag is gegaan (omdat u bijvoorbeeld werkloos bent geworden) en u daarom in aanmerking wilt komen voor een bijdrage gebaseerd op dit lagere inkomen, dan moet u recente inkomensgegevens overleggen, neemt u in dat geval contact met ons op.

Wilt u meer informatie over deze regeling dan kunt u contact opnemen met de administratie van Baloe, 075-6429910.

 

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.