Baloe

Peuteropvang (2-4 jaar)

Voor kinderen van 2-4 jaar

Hier vindt u informatie en de prijslijst peuteropvang 2019 onderverdeeld in peuteropvang met toeslag en peuteropvang onder de subsidieregeling:
prijslijst Peuteropvang Baloe 2019

Peuteropvang met toeslag kinderopvang 

Als beide ouders werken, valt de plaatsing onder de Wet Kinderopvang en kunnen ouders voor de peuteropvang een toeslag kinderopvang aanvragen bij de belastingdienst. Voor meer informatie hierover http://www.toeslagen.nl. Wij kunnen u ook helpen met het aanvragen van deze toeslag. Neem dan contact op met de administratie op ons hoofdgebouw, 075-6429910.

Peuteropvang subsidieregeling

De gemeente Wormerland verstrekt, onder bepaalde voorwaarden, subsidie aan ouders (woonachtig in de gemeente Wormerland), die geen toeslag kinderopvang kunnen aanvragen.

Sins mei 2017 is door de gemeenteraad een nieuwe subsidieregeling peuteropvang Wormerland vastgesteld. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk geworden, gebaseerd op de VNG ouderbijdrage tabel.

Voor deze tabel klik hier:vng_adviestabel_ouderbijdrage_peuterwerk_2018

Het goede nieuws is dat deze regeling voor ouders met een inkomen onder de € 65.000,- gunstiger is. De gemeente wil hiermee bereiken dat meer ouders hun kind naar de peuteropvang laten gaan, ook als geen gebruik van de kinderopvangtoeslag kan worden gemaakt.

Bij de inschrijving zullen wij ouders vragen om een inkomensverklaring van het voorvorige jaar (de T-2 systematiek), dat wil zeggen dat er voor de plaatsingen met start in 2018, een inkomensverklaring over 2016 nodig is. Om in aanmerking te komen voor plaatsing zal deze verklaring voor de startdatum bij ons moeten worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan wordt de maximale ouderbijdrage berekend. 

De inkomensverklaring kunt u gratis telefonisch of online opvragen bij de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring. U kunt dan inloggen met uw Digid-code. Heeft u een fiscaal partner? Dan ontvangen wij graag van beiden een inkomensverklaring.

Als uw inkomen in de laatste jaren significant omlaag is gegaan (omdat u bijvoorbeeld werkloos bent geworden) en u daarom in aanmerking wilt komen voor een bijdrage gebaseerd op dit lagere inkomen, dan moet u recente inkomensgegevens overleggen, neemt u in dat geval contact met ons op.

Wilt u meer informatie over deze regeling dan kunt u contact opnemen met de administratie van Baloe, 075-6429910.

Contracturen en sluitingsdagen van onze peuteropvang locaties

Wij bieden peuteropvang tijdens de schoolweken van de basisscholen. De contracten voor de peuteropvang van een kind worden gemaakt op basis van 40 openingsweken per jaar. Dit geldt voor toeslag- en subsidieplekken. De peuteropvang kan niet per dagdeel afgenomen worden en wordt ook niet gecrediteerd bij ziekte, vakantie of andere oorzaak van afwezigheid.
Scholen zijn gemiddeld 11 tot 12 weken per jaar gesloten i.v.m. vakantie en andere sluitingsdagen (waaronder studiedagen). Wij zijn open als de scholen open zijn en sluiten tijdens de schoolvakanties tegelijk met de school waaraan de peuteropvang verbonden is. Op studiedagen en andere sluitingsdagen (bijvoorbeeld een stakingsdag) van de school is onze peuteropvang wel geopend.
Uiteraard worden de ouders vooraf geïnformeerd of onze opvang open of gesloten zal zijn.

 

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.