Baloe

Basisscholen

 Basisscholen

Vanuit de overheid is wettelijk bepaald dat basisscholen voor de buitenschoolse opvang van hun leerlingen moeten zorgen. Dit betekent in de praktijk dat Kinderopvang Baloe met verschillende basisscholen in Wormerland samenwerkt en hier verschillende vormen van opvang aanbiedt.
Zo valt onder Stichting Spoor (Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) OBS: Weremere, de Eendragt, de Harpoen en Wijdewormer. Onder Agora (Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek) ICBS WormerWieken.

In september 2017 is basisschool De Eigen Wijs gestart  in Wormer. Onderwijs en opvang zijn bij De Eigen Wijs ge├»ntegreerd en werken vanuit dezelfde visie en organisatie in een Integraal KindCentrum (IKC). Baloe verzorgt voor De Eigen Wijs de kinderopvang.

 OBS Weremere

Kinderopvang Baloe biedt flexibele dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang aan op de Weremere. Baloe is gevestigd in multifuncitionele accommodatie De Spil, gelegen in een eigen vleugel van het gebouw. Deze ruimte is speciaal ingericht en aangepast aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe.
Zie voor meer informatie over de verschillende vormen van opvang op OBS Weremere onder het kopje locaties.
Voor meer informatie over OBS Weremere: www.weremere.nl

 

 OBS de Eendragt

Kinderopvang Baloe biedt flexibele dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Baloe is gevestigd in aparte ruimte in de basisschool. Deze ruimte is speciaal voor de peuter opvang ingericht en aangepast aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe. Ook maakt Baloe de Eendragt gebruik van de BSO ruimte op Dorpsstraat 11-13 in Wormer.
Zie voor meer informatie over de verschillende vormen van opvang op OBS de Eendragt onder het kopje locaties.
Voor meer informatie over OBS de Eendragt: www.eendragt.schoolsunited.eu

 

 OBS de Harpoen

Kinderopvang Baloe biedt op OBS de Harpoen peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang aan. Vanaf 1 januari 2014 zal er ook tussenschoolse opvang worden aangeboden. Baloe doet dit in een eigen ruimte in de achterste vleugel van de school zelf. Deze ruimte is speciaal ingericht en aangepast aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe.
Zie voor meer informatie over de verschillende vormen van opvang op OBS de Harpoen onder het kopje locaties.
Voor meer informatie over OBS de Harpoen: obsdeharpoen.schoolsunited.eu

 

 OBS WijdeWormer

Kinderopvang Baloe biedt flexibele dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang aan op OBS Wijdewormer. Vanaf 1 januari 2014 zal er ook tussenschoolse opvang worden aangeboden. Baloe bevindt zich in de naastgelegen peuteropvanglocatie de Woelwaters, dat onderdeel is van de multifunctionele accommodatie in Neck. Deze ruimte is speciaal ingericht en aangepast aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe.
Zie voor meer informatie over de verschillende vormen van opvang op OBS Wijdewormer onder het kopje locaties.
Voor meer informatie over OBS Wijdewormer: obswijdewormer.schoolsunited.eu

 

 OBS Wormerwieken

Kinderopvang Baloe biedt peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang aan op OBS Wormerwieken. Baloe is gevestigd in Wormerwieken in een apart gedeelte van het gebouw, waar zowel de peuteropvang als de buitenschoolse opvang plaatsvindt. Deze ruimte is speciaal voor de opvang ingericht en aangepast aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe.
Zie voor meer informatie over de verschillende vormen van opvang op OBS Wormerwieken onder het kopje locaties.
Voor meer informatie over OBS Wormerwieken: www.wormerwieken.nl

IKC De Eigen Wijs

Bij Integraal Kind Centrum De Eigen Wijs gaan basisonderwijs en kinderopvang hand in hand. Baloe biedt bij De Eigen Wijs, (voorlopig nog) in de ruimtes van de peuteropvang en buitenschoolse opvang in OBS WormerWieken, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Deze ruimtes zijn speciaal voor de opvang ingericht een aangepast aan de hoge kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe.

Zie voor meer informatie over de verschillende vormen van opvang op De Eigen Wijs onder het kopje locaties. Voor meer informatie over IKC De Eigen Wijs: de-eigen-wijs.nl.

 

 

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.