Baloe

Gedragscode Ongewenst Gedrag

Wat is ongewenst gedrag?
Kinderopvang Baloe B.V. (de organisatie) wil een veilig werkklimaat scheppen. Dat betekent dat we medewerkers willen beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld: discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie en pesten.
We hanteren daarom de Gedragscode ter voorkoming van Ongewenst Gedrag.

Voor wie is deze gedragscode?
De gedragscode geldt voor alle medewerkers en directie van onze organisatie, maar ook voor onze klanten (ouders/verzorgers en kinderen) en bezoekers. Van iedereen verwachten we dat hij zich conformeert aan de gedragscode` Overal waar “medewerkers” in de code staat wordt‘een ieder’ binnen de organisatie bedoeld.

Zie hier de gehele Gedragsecode ter voorkoming van Ongewenst Gedrag

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.