Baloe

Peuteropvang

Peuteropvang
2 tot 4 jaar
vanaf 2 jaar: plaatsing met subsidieregeling gemeente Wormerland mogelijk (zie hiervoor: http://www.kinderopvangbaloe.nl/prijzen/peuteropvang-2-4-jaar/)

Peuteropvang Wormer, Jisp en Neck (Weidevenne)
Alle peuterspeelzalen in Wormer, Jisp en  Neck werken onder de vlag van Kinderopvang Baloe, onder de noemer peuteropvang. Peuteropvang is de voorziening voor peuterspelen in of nabij de scholen voor kinderen van 2 tot 4 jaar van werkende en niet werkende ouders.  Er is peuteropvang bij OBS Wijdewormer, de Harpoen in Jisp en bij de basisscholen Weremere, de Eendragt en Wormerwieken in Wormer.

peuterspeelzaal-wormer-purmerend-zaandamHet uitgangspunt in onze peuteropvang is dat kinderen vanaf 2 jaar alle kansen krijgen om zich volledig en breed te ontwikkelen in een natuurlijke omgeving, waar ze veilig kunnen spelen, bewegen en praten.

De ontwikkelingen op het gebied van taal, denken en motoriek kennen daarbij een eigen dynamiek. Elk kind doet dit in zijn/haar eigen tempo. Door te kijken naar hoe het kind is en ruimte te bieden aan de groei van de persoonlijkheid, stimuleren wij de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Vanuit sociaal en emotioneel welbevinden is een kind in staat te leren.

Onze peuteropvanglocaties bieden een ruim aanbod en zijn ook geschikt voor kinderen met een taalachterstand.

De peuteropvang werkt samen met de scholen

Voor alle basisscholen in Wormerland biedt Baloe, in samenwerking met de scholen, peuteropvang in of bij de eigen locatie. Door de intensieve samenwerking en afstemming wordt voor de toekomstige kleuters de overgang naar school in een later stadium gemakkelijker, de omgeving is immers al vertrouwd en de kinderen gaan vaak samen met een vriendje of vriendinnetje naar groep één. Een goede overdracht van peuteropvang naar basisschool kan door de samenwerking makkelijk en in overleg plaatsvinden.

VVE-programma
In al onze peuteropvanglocaties werken wij met een VVE-programma (Vroeg- en Voorschoolse
Educatie), waarin speciale aandacht voor de taalontwikkeling, maar waar ook aan het vrije spel, de fantasie, de motorische, emotionele en sociale ontwikkeling veel aandacht wordt besteed.

VVE is de uitvoering van een programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor jonge kinderen met (kans op) een taalachterstand. Het consultatiebureau, Centrum Jong, stelt een VVE indicatie vast voor kinderen, die dat nodig hebben.

Kinderopvan Baloe heeft gekozen voor het VVE programma SPOREN. Hiermee investeren wij in kinderen, door hun talenten te ontwikkelen in een omgeving waarin samenwerking met professionele begeleiders en docenten centraal staat. Zo kunnen wij met peuters en kleuters werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn naar het basisonderwijs. Dit programma sluit het beste aan bij de methoden die op de verschillende basisscholen worden gehanteerd.

Kwaliteitsnormen
Al onze kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de kwaliteitsnormen met betrekking tot veiligheid, hygiëne, inrichting en spelmateriaal.

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.