Baloe

Pedagogisch beleid

Bij ons vindt u een plek waar kinderen centraal staan, nieuwe ervaringen opdoen en volop mogelijkheden aangeboden krijgen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij rijker naar huis gaan en zeggen: het was weer leuk bij Baloe! Maar ook een plek waar u als ouder met vertrouwen in de juistheid van uw keuze en de geboden kwaliteit, uw kinderen brengt, zodat u al uw aandacht en energie kunt richten op uw werkzaamheden.

Vrolijkheid, ontspanning, ontwikkelen, samen spelen en avonturen beleven. We nemen alles mee wat we onderweg tegenkomen, beleven en wat de kinderen aangeven. We genieten en ontdekken met water, klei en zand en wat de natuur en de anderen ons kunnen bieden. Elk kind op zijn eigen tempo, zijn eigen manier, met zijn eigen talenten. Met als doel dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en vrije mensen, die in staat zijn zelf keuzes te maken en hun creativiteit naar behoefte en mogelijkheden te ontplooien.

Met als inspiratiebron de programma’s van Emmi Pikler, Reggio Emilia en Sporen is er in 2012 een nieuw pedagogisch beleidsplan geschreven. Ons pedagogisch beleid is vertaald in werkplannen voor de verschillende afdelingen (baby’s, peuters, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang). Aan de hand van deze werkplannen passen onze pedagogisch medewerkers het beleid op de groepen toe.

Download hieronder ons nieuwe pedagogisch beleid:

Pedagogisch beleid 2017

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.