Baloe

Prijzen 2019

De nieuwe prijzen en toeslagen voor de kinderopvang in 2019 zijn vastgesteld. Het is vanaf heden mogelijk om een proefberekening te maken en kinderopvangtoeslag over 2019 aan te vragen op de site van de belastingdienst: proefberekening

Bereken hier direct wat kinderopvang u gaat kosten. Het uurtarief en het aantal opvanguren worden automatisch voor u ingevuld.

Hieronder vindt u een begeleidende brief met meer informatie over de prijsaanpassing bij Kinderopvang Baloe voor 2019 en de prijslijsten voor de specifieke opvang.

Brief prijsaanpassing 2019: informatie Baloe over uurtarieven kinderopvang in 2019

Prijslijst kinderdagopvang en peuteropvang 2019
prijslijst 2019 kdv per 1 juli 2019

prijslijst Peuteropvang Baloe 2019

Prijslijsten per school BSO 2019
prijslijst BSO De Eendragt 2019
prijslijst BSO De Harpoen 2019
prijslijst BSO OBS Wijdewormer 2019
prijslijst BSO De Eigen Wijs 2019

prijslijst BSO Weremere 2019

prijslijst BSO WormerWieken 2019

Prijslijst TSO 2018-2019 Weremere
prijzen TSO 2018-2019

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.