Baloe

Spirit en Alert4you

Onze maatschappelijk werker heeft een brugfunctie tussen ouders, kinderen en de eigen pedagogisch medewerkers. Voor specialistische ondersteuning werkt Baloe met het programma Alert4You. Baloe doet dat samen met Spirit (jeugd- en opvoedhulp).

Spirit geeft begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin. Iedereen moet de kans krijgen om op te groeien in een veilige situatie, zoveel mogelijk in gezinsverband en met de mogelijkheid voor kinderen en gezinnen om zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Baloe wil met haar opvang inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, waarin behoefte is aan maatwerk en flexibiliteit in de opvang. In het project Alert4You werkt Spirit samen met Baloe en wordt extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben, geboden. Het project is gericht op een betere samenwerking tussen ouders, kinderopvang en jeugdzorg en het hoofddoel van deze samenwerking is dat kinderen zoveel mogelijk geholpen kunnen worden in hun eigen omgeving.

Kinderopvang Baloe beschikt over een maatschappelijk werker, Mick de Leeuw, die in dit project een belangrijke rol speelt.

Maatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen kinderen, ouders, Baloe en hulpverleningsinstellingen (alert4you). Maatschappelijk werk biedt ondersteuning aan ouders, pedagogisch medewerkers en managers op het gebied van ontwikkeling en opgroeiproblematiek.

Daarnaast heeft de maatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. Met als doel: door tijdig signaleren van kansen en problemen bij jonge kinderen en het bieden van een goede ondersteuning binnen de kinderopvang, met adequate doorverwijzing, kunnen wij de kansen van kinderen vergroten.

Onze maatschappelijk werker is contact persoon voor:
Centrum Jong (overleg en indicaties)
het gemeentelijke jeugdbeleid
Spirit (Alert4You)
Overige hulpverlenende instanties rondom het kind

Zie voor meer informatie over Altert4You onder het kopje ‘opvang voor kinderen met extra zorg’ en: www.alert4you.nl
En over Spirit www.spirit.nl

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.