Baloe

Stamgroepen

Wij werken vanuit stamgroepen en hanteren een ‘open-deuren beleid’. De stamgroep is de basisgroep waartoe een kind behoort, waar het door vaste pedagogisch medewerkers wordt ontvangen en begroet bij binnenkomst. Bijzonderheden worden tussen ouders en deze medewerkers uitgewisseld.

Alle stamgroepen en activiteitenruimtes zijn met elkaar verbonden. Door simpelweg de deuren open te zetten, kunnen kinderen op ontdekkingsreis gaan of bij de buren op bezoek. De veiligheid van de kinderen wordt door goede werkinstructies gewaarborgd.

Wij hanteren de volgende pedagogisch medewerker/kindratio:

– Voor de babygroepen (0 tot 2 jaar)
9 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers (p.m.), met een maximum van 12 kinderen met 3 p.m.
– Voor de peutergroepen van dagopvang en peuterspeelzaal 2 a 4 jaar
16 kinderen met 2 p.m.
– In de buitenschoolse opvang wordt met twee leeftijdsgroepen gewerkt (4 t/m 8 jaar, 8 t/m 12 jaar).
Er wordt gewerkt met 2 p.m. per 20 kinderen.
In de 8+ groep kunnen maximaal 30 kinderen per groep geplaatst met 3 p.m. of met 2 p.m. en 1 groepshulp.

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.