Baloe

Vier ogen principe

Vanaf 1 juli 2013 is de wetgeving aangepast m.b.t het vier ogen principe voor kinderdagverblijven.

De definitie in de wetgeving van het vier ogen principe is: het werken met jonge kinderen dient zo georganiseerd te worden, dat er op het kinderdagverblijf altijd iemand mee moet kunnen kijken en/of luisteren.

Kinderopvang Baloe heeft dit vertaald in het beleidsstuk : ‘Het vier ogen beleid’. Dit beleid is tot stand gekomen door met de pedagogisch medewerkers in de praktijk alle situaties te bekijken en daar waar nodig een advies uit te brengen om het beleid aan te passen, bouwkundige voorzieningen te treffen en/of werkinstructies op te stellen.
Deze bevindingen zijn in een advies opgesteld en dit advies is met de centrale oudercommissie besproken.
Na een positief advies van de oudercommissie zijn de knelpunten aangepakt en het beleid aangepast. De invulling en de werkinstructies zullen worden gecommuniceerd in het pedagogisch beleid en is ook terug te lezen op deze site in de diverse pedagogische werkwijzes op locatie. Dit beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Klik hier Beleid tav vier-ogenprincipe voor ons complete beleid.

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.