Baloe

Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang (WK). Ouders sluiten voor de opvang van hun kind zelf een contract af  met het kindercentrum van hun keuze.

Het kindercentrum stuurt de volledige factuur voor de opvang aan de ouders. De ouders dienen zelf bij de Belastingdienst een toeslag kinderopvang voor de opvangkosten aan te vragen.

Het is afhankelijk van het belastbaar inkomen wat de overheid via de Belastingdienst bijdraagt. Hebt u opvang nodig voor meer kinderen, dan ontvangt u voor de tweede en verdere kinderen, een hogere toeslag.

Zie hier of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Vanaf 1 januari 2007 wordt ook het werkgeversdeel van de opvangkosten door de overheid uitgekeerd aan de ouders. Alle werkgevers betalen hierdoor verplicht mee aan de opvang.

Dit betekent voor ouders financiële zekerheid en een beperking van de administratieve lasten. Informeer voor een gedetailleerde uitleg van de mogelijkheden bij onze administratie.

Wij helpen u graag bij het invullen van de aanvraag voor de Belastingdienst.

 

Informatie over buitenbedjes

Monument Valley Klik hier voor meer informatie over buitenbedjes.