Heel veel
buiten spelen

Inschrijven

Midden in
de natuur

Inschrijven

Altijd in 
beweging blijven

Inschrijven

Samen en 
creatief bezig zijn

 

Algemene voorwaarden

Via deze pagina vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden en het herroepingsrecht.

Mocht u hier nog vragen over hebben neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Lees hier de algemene voorwaarden van Kinderopvang Baloe. 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail: planning@kinderopvangbaloe.nl of per post) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Homepage