Partners

Kinderopvang Baloe werkt samen met partners in de regio

Kinderopvang Baloe hecht waarde aan een actieve samenwerking met basisscholen, zorginstanties en natuurlijk de Gemeente Wormerland. Al deze samenwerkingen dragen bij aan de kwaliteit van onze kinderopvang. Goede samenwerking heeft onder meer geleid tot: 

  • Ruime aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben; 
  • Een divers aanbod thema-avonden;
  • De beschikking over een maatschappelijk werker;
  • Vroeg-voorschoolse educatie (VVE) als onderdeel van ons beleid;
  • Gemeentelijke subsidies voor een deel van de peuteropvangouders en doelgroepkinderen. 

Kinderopvang Baloe investeert in langdurige samenwerkingen. Het resultaat daarvan is dagelijks merkbaar, zowel binnen onze opvanglocaties als daarbuiten. 

Spelendkind

Samenwerking met basisscholen

De overheid heeft bepaald dat basisscholen verantwoordelijk zijn voor de buitenschoolse opvang van hun leerlingen. Dat is wettelijk vastgelegd. Daarom werkt Kinderopvang Baloe nauw samen met basisscholen in de regio. Wij bieden verschillende vormen van opvang aan, die aansluiten op het onderwijsschema van elke school. 

Onder Stichting Spoor (Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) vallen de Openbare Basisscholen Weremere, de Eendragt, de Harpoen en Wijdewormer. Onder Agora (Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek) valt de Interconfessionele Basisschool WormerWieken.

Daarnaast is er basisschool De Eigen Wijs, met een locatie in Wormer. Onderwijs en opvang zijn bij De Eigen Wijs geïntegreerd en werken vanuit dezelfde visie en organisatie in een Integraal KindCentrum (IKC). Baloe verzorgt voor De Eigen Wijs de kinderopvang.

Samenwerking in het kader van Brede school Wormerland

De Brede school Wormerland organiseert activiteiten voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. Het is een samenwerking tussen:

  • Gemeente Wormerland
  • Basisscholen Wormerwieken, de Eendragt, de Harpoen, Weremere en Wijdewormer
  • Kinderopvang Baloe
  • SCWO (Sociaal Cultureel Werk Organisatie in Wormerland)

De Brede school activiteiten vinden plaats op alle locaties in en rond de basisscholen. De activiteiten zijn bijvoorbeeld creatief of sportief van aard en worden afgestemd op de verschillende leeftijden van de kinderen. 

Het programma van de Brede school activiteiten vind je hier. Kijk ook eens op de website: www.bredeschoolwormerland.nl.

Lees hier meer over onze samenwerking met Centrum Jong.

Lees hier meer over onze samenwerking met Levvel en Alert4you.

Lees hier meer over onze samenwerking met de gemeente Wormerland.