Foto- en filmbeleid

Het komt regelmatig voor dat (groot)ouders opnames willen maken op de groepen, bijvoorbeeld tijdens de verjaardag van een kind. Hierdoor kunnen beelden van kinderen ongewenst op het internet terecht komen. Om dit te voorkomen is in het kader van de wet op de privacy, in overleg met de oudercommissie van Baloe, dit Foto- en filmbeleid opgesteld.

De regels

  • Bij ieder plaatsingsgesprek wordt met de ouder(s) besproken of zij toestemming geven voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van hun kind(eren) op de website en/of Facebook-pagina van Baloe. Ouders vullen dit in op het Formulier Kindgegevens. Wanneer ouders geen toestemming geven, noteren de pedagogisch medewerkers dit kind op de Codelijst met een code 3.
  • Alleen medewerkers van Baloe hebben toestemming foto’s en/of films te maken met apparatuur van Baloe. Wanneer een pm, bij uitzondering, gebruik maakt van eigen foto-/filmapparatuur, mag het materiaal alleen gebruikt worden voor Baloe. Bestanden dienen na gebruik verwijderd te worden van de apparatuur en de privé-computer. Al het materiaal wordt alleen voor Baloe gebruikt, bijvoorbeeld voor het documenteren, presentaties en informatiebijeenkomsten.
  • Bij het plaatsen van foto’s/films van kinderen op de website/Facebook worden kinderen nooit bij naam genoemd. Wanneer fotomateriaal gebruikt wordt voor PR, wordt hier altijd extra toestemming van ouders voor gevraagd.
  • Op sommige afdelingen van Baloe komt jaarlijks een externe fotograaf pasfoto’s en groepsfoto’s maken. Ouders worden hier van tevoren van op de hoogte gesteld.
  • Medewerkers mogen nooit foto’s van Baloe-kinderen op hun eigen Facebook-pagina plaatsen.
  • Indien (groot)ouders zelf met foto-/filmapparatuur op het kindercentrum komen, dienen de medewerkers hen te wijzen op dit Foto- en filmbeleid van Baloe.
  • De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de documentatie, hieronder vallen ook speciale gelegenheden zoals een verjaardag, afscheid of het zomerfeest. Bij de kinderen van 0-4jaar bieden de pm’s van de groep de ouders aan een fotoverslag te maken van de verjaardag.
  • Pedagogisch medewerkers mogen alleen foto’s doormailen naar ouders, wanneer alleen het eigen kind op de foto staat. Foto’s met andere kinderen van de groep mogen nooit digitaal gedeeld worden.

Benieuwd hoe Kinderopvang Baloe naast het foto- en filmbeleid omgaat met de AVG en privacy? Lees het hier

Terug naar beleid