Interactie en communicatie

Wij hechten veel waarde aan interactie en communicatie met ouders en verzorgers. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. Een goed contact en regelmatig overleg tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke voorwaarde om deze opvoeding te delen met het kindercentrum. De ouders zijn hierin te allen tijde maatgevend.

Documenteren speelt op alle groepen een belangrijke rol. Alle medewerkers op onze verschillende locaties maken regelmatig foto’s van de kinderen en activiteiten. Deze foto’s vormen met een kort geschreven tekst een dag- of weekverslag. Elke groep presenteert in een eigen vorm deze fotoverslagen aan de ouders. Er zijn bijvoorbeeld kindmappen, fotowanden en ook op social media worden (na toestemming) regelmatig foto's geplaatst.

Er is veel tijd voor afstemming tussen pedagogisch medewerkers en ouders, dit gebeurt door middel van oudergesprekken. Verder wordt er jaarlijks een ouderavond georganiseerd. Ook verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief met nieuws over ontwikkelingen in de kinderopvang en onze organisatie, maar ook met nieuws van de verschillende locaties en pedagogisch nieuws.