Ruildagenbeleid

Met ruildagen wil Baloe ouders de mogelijkheid bieden om (vaste) opvangdagen van hun kind, die niet worden afgenomen, op een ander tijdstip alsnog te gebruiken. Dit kan op dagen waarop het kind volgens contract niet is ingepland. Voorwaarden hiervoor zijn wel, dat zowel het kindaantal op de groep, als de personeelsbezetting het toelaten. Het bieden van ruildagen is een extra service, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Door het groeiend kindaantal op de groepen en de vraag naar flexibiliteit (flexibele contracten) hebben wij ons ruildagen beleid per januari 2017 aangepast. In samenspraak met de oudercommissie is besloten dat ouders per jaar maximaal het aantal dagen dat hun kind per week de kinderopvang bezoekt, kunnen ruilen. Een ruildag kan alleen toegekend/ingezet worden als de BKR (wettelijk bepaalde beroepskracht kind ratio) dit toelaat. Ouders blijven uiteraard altijd de mogelijkheid hebben om een extra betaalde dag aan te vragen, ook dan geldt de BKR, maar kunnen wij eventueel wel extra personeel inzetten.

Ouders/verzorgers mogen alle dagen/dagdelen van het jaar ruilen, uitgezonderd sluitingsdagen en officiële feestdagen, waarbij de volgende regels in acht worden genomen:

  • Ruildagen worden altijd in overleg met de pm’s ingepland.
  • Bij twijfel vindt overleg met de manager plaats.
  • Een ruildag kan maximaal twee weken voor de betreffende datum worden toegekend/afgewezen.
  • Wanneer ouders een ruildag willen afnemen, moet ook de dag die wordt geruild direct vastgelegd worden.
  • Een aanvraag kan nooit achteraf plaatsvinden.

Lees hier het complete ruildagenbeleid (PDF). 

Wil je een ruildag aanvragen? Gebruik dan één van deze formulieren, vul het thuis in en lever het in op de groep:

Terug naar beleid