13-1-2020

Coaching met videobegeleiding

Onze Pedagogisch Coach Patricia heeft recent haar VIB-opleiding afgerond. Dat staat voor Video Interactie Begeleiding. Patricia maakt korte video-opnamen van alledaagse situaties en gebruikt de opnamen om de pedagogisch medewerkers actief te coachen. De video’s laten de interactie tussen onze medewerkers en de kinderen zien en de video’s worden door medewerker en coach uitgebreid besproken. Interactiepatronen worden inzichtelijk en er is goed te zien hoe het contact verloopt. Door dit te analyseren worden onze professionals geholpen om hun kwaliteit van werken te verbeteren.

De video-opnamen worden natuurlijk uitsluitend voor coaching doeleinden gebruikt.

Terug naar overzicht