16-12-2020

Noodopvang vanaf 16 december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vanaf 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang en bieden wij alleen noodopvang aan. 

De noodopvang is voor:

  • Kwetsbare kinderen die in samenspraak met Centrum Jong of het jeugdteam in aanmerking komen voor noodopvang. 
  • Huidige klanten van Baloe, waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. 

Wanneer u klant bent van Baloe en u of uw partner werkzaam is in een cruciaal beroep, dan kunt u alleen noodopvang afnemen voor het aantal uren wat in het contract met Baloe is afgesproken. Dit zijn dus de dagen die u normaal gesproken ook naar de opvang komt. 

Belangrijk om te weten:

  • Het aanmelden voor noodopvang gaat via de OuderApp, die u hier kunt vinden. U kunt uw kind(eren) op aanwezig zetten in de OuderApp voor de afgesproken contractdagen.
  • U dient voor vrijdag 18 december 2020 een verklaring van uw werkgever te overhandigen waarin staat aangegeven dat u werkzaam bent in een cruciaal beroep. Dit doet u door de verklaring te mailen naar planning@kinderopvangbaloe.nl. Kinderopvang Baloe hanteert hierin haar eigen beleid in samenspraak met de basisscholen en Centrum Jong.
    De reden dat wij deze verklaring opvragen is omdat wij de veiligheid van onze pedagogisch medewerkers en kinderen willen waarborgen. Doordat wij deze verklaring van u ontvangen, heeft Kinderopvang Baloe een extra check dat wij echt alleen kinderen opvangen waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Voor kwetsbare kinderen hebben wij een samenwerking met Centrum Jong en het jeugdteam. 
  • Let op. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. Wanneer u de mogelijkheid heeft om eerst opvang te vinden in uw directe omgeving, gaat onze voorkeur hier naar uit. Wanneer dit niet lukt en u heeft een cruciaal beroep, dan staan wij uiteraard graag voor u klaar.
  • Kinderopvang Baloe biedt noodopvang aan tijdens reguliere opvangtijden. Basisscholen verzorgen de noodopvang tijdens reguliere schooltijden. Wanneer u ook voor- en naschoolse opvang afneemt, zullen wij de noodopvang verzorgen volgens de afgesproken contractdagen. Tijdens schooltijd verzorgt school de noodopvang. 
  • Bij wisselende diensten, kunt u elke donderdag voor 12:00 uur in de OuderApp doorgeven of u gebruik maakt van de noodopvang voor de week erop. 
  • De compensatieregeling voor ouder(s)/verzorger(s) met en zonder kinderopvangtoeslag die gold tijdens de sluiting van dit voorjaar, wordt weer ingezet. Meer informatie vindt u in de brief die u van ons heeft ontvangen op dinsdag 15 december 2020. 

Kinderopvang Baloe begrijpt dat het voor iedereen een moeilijke tijd is. Wij hopen dat deze maatregelen ervoor zorgen dat wij het coronavirus weer zo snel mogelijk onder controle krijgen en onze kinderopvangorganisatie weer kunnen openen voor alle kinderen.

Wanneer u vragen heeft, hebben wij graag dat u een e-mail stuurt naar planning@kinderopvangbaloe.nl.

Terug naar overzicht