12-6-2020

Website SVB online

Recent werd de nieuwe website van de Sociale Verzekeringsbank live gezet. Deze instelling is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang aan de ouders. Op de website is onder meer informatie te vinden voor ouders die het niet eens zijn met (de hoogte van) de vergoeding. Op de website zijn goede voorbeelden van veel voorkomende situaties te vinden. 

Alle ouders die recht hebben op een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, ontvangen tussen half juni en eind juni 2020 een brief. Dit kan zijn per post, of via de Berichtenbox (MijnSVB). In de brief staat hoe hoog de vergoeding is. Rond 8 juli wordt de vergoeding aan de ouders overgemaakt. 

Meer info? Bekijk de website van de SVB. 

Terug naar overzicht