Alert 4 You

Baloe speelt als kinderopvangorganisatie een belangrijke rol in de vroegsignalering bij de kinderen die wij opvangen. Wanneer er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, welbevinden of het gedrag van kinderen, heeft onze orthopedagoog een brugfunctie tussen kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en laagdrempelige jeugd- en opvoedhulp. Baloe beschikt over een orthopedagoog, Tessa Zwart, die in dit project een belangrijke rol speelt. Zij, en daarmee Baloe, werkt hierin nauwe samen met Centrum Jong (consultatiebureau) en medewerkers van Alert4you (vanuit de organisatie Levvel).

De medewerkers van Alert4you ondersteunen pedagogisch medewerkers die vragen hebben over de omgang met kinderen die net even wat meer nodig hebben en adviseren welke opvangvorm het beste aansluit bij de behoefte van een kind. Minimaal jaarlijks bezoekt een medewerker van Alert4you de groep om mee te kijken met de medewerkers. Dit wordt een structureel bezoek genoemd en is om de pedagogisch medewerkers te coachen. Deze informatie is voor intern gebruik en zal niet anders worden gedeeld zonder toestemming van ouders/verzorgers. Wel kan het voorkomen dat de bevindingen na het bezoek met ouders/verzorgers worden besproken. Wanneer er vragen of zorgen zijn rondom het gedrag, ontwikkeling of welbevinden van een kind dan kan onze orthopedagoog of medewerker van Alert4you, met toestemming van ouder/verzorger, een individuele observatie op de groep uitvoeren. Hiervoor vragen wij altijd toestemming en worden de bevindingen altijd met ouders/verzorgers besproken.

Door nauw contact tussen Baloe, Centrum Jong en Alert4you dragen wij bij aan snelle en laagdrempelige hulp zowel op de groep als mogelijk thuis. Het hoofddoel van deze samenwerking is dat kinderen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geholpen kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving.

Meer informatie over Levvel is terug te vinden op de hun website: https://www.levvel.nl/. Informatie over de werkzaamheden van Alert4you is hier terug te vinden: https://www.levvel.nl/zorgen-over-de-ontwikkeling-van-je-baby-peuter-kleuter