Gemeente Wormerland

Gemeente Wormerland werkt samen met Kinderopvang Baloe en is mede bepalend in de kinderopvang omdat zij verantwoordelijk zijn voor de controle en handhaving op de uitvoering van de Wet Kinderopvang. Daarnaast voeren zij de regie met betrekking tot vroeg schoolse educatie (VVE) en de doorgaande leerlijn.

Tevens is de Gemeente de subsidie verstrekker voor een deel van de peuteropvangouders (de ouders die niet onder de Toeslagenwet vallen) en de doelgroepkinderen.

Vanuit deze samenwerking met de Gemeente Wormerland voert Baloe regelmatig overleg over proces, toeleiding en het resultaat van VVE, de uitkomsten van de inspecties de begroting/subsidie budget voor doelgroep/subsidie kinderen.

Vanaf 2015 zullen de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het jeugdbeleid. De rol van de kinderopvang hierin zal dan opnieuw op de agenda komen.

Zie voor meer informatie over Gemeente Wormerland: www.wormerland.nl