Vacature: lid van de oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de  herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.


De oudercommissie:

 • overlegt met de vestigingsmanager of directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager of directeur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure


Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn


Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • administratieve ondersteuning
 • een budget voor de oudercommissie
 • lidmaatschap van BOinK
 • scholingsmogelijkheden


Meer informatie kunt u verkrijgen bij de vestigingsmanager of bij de voorzitter van de oudercommissie van het Kindercentrum via ocbaloe@gmail.com